Thực hiện Kế hoạch số 1028/SGDĐT-GDTrH, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

Trường THPT Hoàng tích cực triển khai tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đặc biệt nhà trường triển khai và thực hiện tốt Hướng dẫn số 01/HD-SGDĐT, ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Yên Bái trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và dạy nghề.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Ngày 19 tháng 10 năm 2020 trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung đang bị thiên tai, lũ lụt.

Tham gia buổi ủng hộ có mặt của 66 đồng chí là CBQL, giáo viên, nhân viên và hơn 1300 học sinh trong trường.

Trong buổi ủng hộ, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung với tổng số tiền 11.011.000 đồng. Số tiền quyên góp, ủng hộ sẽ được chuyển đến đồng bào Miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên.

Một số hình ảnh: