Thực hiện công văn số 880/SGDĐT – GDTrH, ngày 22  tháng 8  năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đảm bảo an toàn giao thông đầu năm học 2019 - 2020. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, trường THPT Hoàng Văn Thụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Đến tham gia buổi tuyên truyền có các đồng chí Công an huyện Lục Yên cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

Trong buổi tuyên truyền các đồng chí Công an huyện Lục Yên đã giới thiệu Luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Các quy định xử phạt hành chính khi vi phạm An toàn giao thông.

Một số hình ảnh tuyên truyền:

Đồng chí: Nông Việt Dũng- Công an huyện Lục Yên

Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn,

các quy định xử phạt hành chính khi vi phạm An toàn giao thông

Các em học sinh trong trường tham gia buổi lệ tuyên truyền: