Giáo dục quốc phòng ( GDQP ) là môn học nằm trong chương trình dạy học của các trường THPT và là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Môn học nhằm bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết cơ bản ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Công văn số 827 /SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN, năm học 2018 - 2019. Trong những năm qua, trường THPT Hoàng Văn Thụ luôn xác định tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng trong trường phổ thông là ở chỗ góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhà trường thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn GDQP. Hiện nay, nhà trường đang có 01 giáo viên học văn bằng 2 GDQPAN, 02 giáo viên có chứng chỉ 6 tháng GDQP. Cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khắc phục những khó khăn về tình hình đội ngũ, về cơ sở vật chất, nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy QPAN cho học sinh. Năm học 2017 - 2018, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Các đồng chí giáo viên GDQP đã xây dựng mô hình điển hình tiên tiến “ Sử dụng đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học trong dạy học môn GDQPAN” với đồ dùng dạy học “ Máy quấn băng cứu thương ”.

Cùng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh. Chất lượng môn GDQP được nâng lên rõ rệt. Năm học 2017 - 2018, 100% học sinh nhà trường hoàn thành môn học GDQPAN, trong đó 93,79% học sinh đạt Giỏi, Khá. Trong năm học 2018 - 2019, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh nhà trường hoàn thành môn học GDQPAN, trong đó 95,5% học sinh đạt Giỏi, Khá . Đặc biệt việc kết hợp sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học sẵn có với việc tự làm đồ dùng dạy học đã làm cho tiết học GDQP trở nên sinh động, trực quan hơn, các em học sinh hứng thú với việc học tập bộ môn, môn học GDQP không còn là môn học khô khan, cứng nhắc mà đã trở thành môn học yêu thích của học sinh. 

Một số hình ảnh về tiết học GDQPAN.

 

 

 

Video giờ học GDQPAN của học sinh trong nhà trường:

Video học sinh sử dụng TBDH trong giờ học: