Thực hiện Công văn số 258/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái  về việc tích cực chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2019; Kế hoạch số 05/KH-THPT.HVT ngày 16 tháng 3 năm 2019 của trường THPT Hoàng Văn Thụ về giao lưu chuyên môn các trường THPT trên địa bàn huyện Lục Yên về nâng cao chất lượng ôn thi THPT Quốc gia năm 2019;

Nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương pháp ôn thi THPT Quốc gia; phương pháp, kỹ thuật làm bài với các môn thi tự luận, trắc nghiệm, mức độ kiến thức của các khối lớp, giúp học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngày 04 tháng 4 năm 2019, trường THPT Hoàng Văn Thụ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn các trường THPT, Trung cấp trên địa bàn huyện Lục Yên.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên của các trường THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Hồng Quang, THPT Mai Sơn, Trung cấp nghề Lục Yên; giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy ôn thi THPT Quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, trên cơ sở các nội dung, chuyên đề do trường THPT Hoàng Văn Thụ đã chọn; các trường THPT, Trung cấp Lục Yên cùng xây dựng kế hoạch giảng dạy, cử giáo viên có kinh nghiệm trong công tác ôn thi THPT Quốc gia tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội dung các chuyên đề ôn thi đảm bảo phù hợp với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và năng lực thực tế của học sinh trên địa bàn.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề ôn thi đã chọn, nhóm chuyên môn các trường cùng trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nội dung, phương pháp ôn thi để đạt kết quả cao nhất. Trao đổi về kinh nghiệm, phương pháp, kỹ thuật hướng dẫn học sinh làm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm để học sinh tránh điểm liệt, đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. Trao đổi biện pháp sử dụng có hiệu quả bộ đề thi THPT Quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành.

Thảo luận, thống nhất kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí: Phạm Văn Thư- Phó hiệu trưởng phụ trách trường 

THPT Hoàng Văn Thụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tuyên- Hiệu trưởng trường THPT Hồng Quang 

định hướng nội dung sinh hoạt chuyên môn

Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn

Môn Toán:

Môn Ngữ Văn:

Môn Tiếng Anh:

Môn Lịch sử:

Môn Hóa học:

Buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra thành công tốt đẹp, các nhóm chuyên môn do trường THPT Hoàng Văn Thụ phụ trách đã trao đổi kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia, thống nhất một số nội dung ôn thi; trao đổi phương pháp, kỹ thuật làm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm; thống nhất sử dụng có hiệu quả bộ đề thi THPT Quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành./.