Thực hiện Công văn số 919/SGDĐT- GDTrH  ngày 30/08/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019 – 2020;

Nhằm tăng cường công tác dự giờ, học tập kinh nghiệm, trao đổi phương pháp ôn thi THPT Quốc gia; phương pháp, kỹ thuật làm bài với các môn thi trắc nghiệm, mức độ kiến thức của các khối lớp, giúp học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020;

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong các nhà trường, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp ôn thi; thảo luận, thống nhất nội dung ôn tập một số chuyên đề trong chương trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2020.

Trao đổi, thống nhất phương pháp, kỹ thuật làm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm giúp học sinh tránh điểm liệt, đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Tăng cường công tác học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của các trường THPT trên địa bàn huyện Lục Yên.

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 15/10/2019, hai trường THPT Hoàng Văn Thụ và trường THPT Mai Sơn tổ chức giao lưu chuyên môn liên trường THPT trong huyện với các nội dung:

1. Trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, nội dung ôn thi.

Trao đổi về kinh nghiệm, phương pháp, kỹ thuật hướng dẫn học sinh làm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm để học sinh tránh điểm liệt, đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Trao đổi biện pháp sử dụng có hiệu quả bộ đề thi THPT Quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành năm học 2018- 2019.

Thảo luận, thống nhất kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường giai đoạn tiếp theo.

2. Dự giờ ôn thi các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Giáo viên ôn thi THPT Quốc gia năm học 2019- 2020 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của trường THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Mai Sơn dự giờ ôn thi, rút kinh nghiệm giờ dạy; trao đổi phương pháp ôn thi THPT Quốc gia.

Lãnh đạo hai trường họp giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu:

 

 

Nhóm Toán trao đổi việc thực hiện Kế hoạch ôn thi, rút kinh nghiệm giờ dạy

Nhóm Ngữ Văn trao đổi việc thực hiện Kế hoạch ôn thi, rút kinh nghiệm giờ dạy

Nhóm Tiếng Anh trao đổi việc thực hiện Kế hoạch ôn thi, rút kinh nghiệm giờ dạy

Chụp ảnh lưu niệm sau buổi giao lưu