KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022

 

PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Các văn bản chỉ đạo

Căn cứ Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Phổ thông về nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

2. Đặc điểm tình hình 

2.1. Nhân sự.

- Biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số: 64 người; Ban giám hiệu 4, hành chính 4, giáo viên 56.

- Phân công trong ban giám hiệu: Theo Quyết định … /QĐ-THPT.HVT ngày …/8/2021 của Hiệu trưởng nhà trường. 

+ Đồng chí Phạm Văn Thư, Hiệu trưởng - Phụ trách chung; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng - Phụ trách: Chuyên môn, HĐ GDNGLL, HĐ GDHN, dạy nghề; Công tác HS, Công tác chủ nhiệm lớp 10; Thực hiện chế độ chính sách cho CB, GV; Thiết bị thí nghiệm.

+ Đồng chí Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng - Phụ trách: Công tác Đoàn thể, các cuộc vận động của Ngành, Công tác chính trị tư tưởng; Thư viện; CSVC, lao động, An ninh, An toàn, Thực hiện chế độ chính sách cho học sinh; Công tác phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, GDTC, Y tế trường học.

- Các tổ: Gồm 4 tổ chuyên môn, 1 tổ Tin - Văn phòng theo Quyết định …/QĐ-THPT.HVT ngày …/8/2021 của Hiệu trưởng nhà trường. 

2.2. Tình hình học sinh.

Tổng số lớp: 30;  tổng số học sinh:  1363 em,            Nữ: …

Khối 10:  11 lớp          Số học sinh: 496                      Nữ: …

Khối 11: 10 lớp           Số học sinh: 445                      Nữ: …

Khối 12: 10 lớp           Số học sinh: 422                      Nữ: …

2.3. Cơ sở vật chất.

- Khuôn viên nhà trường có diện tích 12021m2. Có tường rào kiên cố, đảm bảo an toàn; có cổng trường và các cổng phụ kiên cố, thiết kế đẹp. Có sân vận động rộng rãi, sử dụng tốt cho các hoạt động lớn và học sinh học thể dục thể thao.

- Sân trường được lát gạch, trồng cây xanh, có hệ thống bồn hoa; Hệ thống cây xanh không ngừng được cải thiện.

- Nhà trường có 30 phòng học kiên cố, bàn ghế đủ sử dụng, phục vụ; hệ thống điện chiếu sáng và quạt điện được trang bị đầy đủ và được tu sửa thường xuyên.

- Có 15 phòng học đã được trang bị máy chiếu lắp cố định; nhiều phòng học đã được phụ huynh quan tâm đầu tư trang trí đẹp, khang trang.

- Thư viện là kho sách; có trang Website phục vụ công tác của nhà trường.

- Ban giám hiệu, Chi bộ, kế toán, văn thư, thủ quỹ, các tổ bộ môn, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM được sắp xếp bố trí phòng làm việc đầy đủ; Phòng họp đảm bảo các hoạt động chung.

- Có nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh.

- Có công trình vệ sinh công cộng riêng cho giáo viên, học sinh và đảm bảo sử dụng tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường; có công trình nước sạch cấp đủ nước uống và sử dụng hàng ngày cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2.4. Thuận lợi, khó khăn.

2.4.1. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo, quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể; đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

- Trường có một tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đội ngũ giáo viên chất lượng khá, giáo viên trẻ, năng nổ nhiệt tình trong công tác, hầu hết tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực đổi mới trong các hoạt động.

- Học sinh hầu hết đều chăm ngoan, gia đình khá quan tâm; công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chặt chẽ; Công đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo; Đoàn thanh niên phát huy được hiệu quả các hoạt động, quan tâm đến giáo dục học sinh; Các tổ chức hoạt động có hiệu quả.

- Ban giám hiệu làm việc có kế hoạch, khoa học, năng động và thường xuyên đổi mới, sáng tạo, quan tâm đến giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong thời gian tới cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, thực hiện đúng và kịp thời, đây là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hoạt động.

2.4.2. Khó khăn

- Đa số học sinh nhà trường là con em nông thôn thuần túy, xa các trung tâm văn hóa, chính trị; giao thông đi lại vẫn còn khó khăn; đời sống nhân dân còn nghèo, điều kiện đóng góp, đầu tư, chăm sóc con cái còn hạn chế;

 - Đội ngũ giáo viên giỏi, kinh nghiệm chuyên môn chưa nhiều, lực lượng nòng cốt thiếu, trình độ chuẩn nghề nghiệp chưa thực sự tương xứng với chuẩn đào tạo; giáo viên thiếu tính ổn định, một số giáo viên đời sống còn gặp nhiều khó khăn;

 - Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục chung còn thiếu như: Thư viện, nhà đa năng, phòng chờ cho giáo viên.

- Phụ huynh học sinh khó khăn về kinh tế, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ mất, không có việc làm, đi làm ăn xa, ly hôn, …), nhiều gia đình làm ăn xa nên ít dành thời gian hoặc không để ý đến việc học của con em.

 

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021– 2022

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và các văn bản liên quan trong ngành giáo dục.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Thực hiện có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học thực hành, thí nghiệm, dạy học ngoại ngữ, dạy học qua di sản,...; tăng cường kỹ năng thí nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh.

5. Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, tăng cường kỷ cương trường học.

6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Nâng cao chất lượng công tác phân luồng, hướng nghiệp.

7. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, các hoạt động giáo dục và truyền thông giáo dục.

8. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tập trung phát triển đội ngũ về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp.

9. Tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thực hiện tốt công tác vận động tài trợ, tăng cường vật chất, thiết bị dạy học, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; thực hiện tốt công tác tự đánh giá, được đánh giá ngoài để công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia.

10. Tăng cường phối hợp với các địa phương, Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU.

1. Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

2. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh.

3. Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen

4. Đoàn trường vững mạnh xuất sắc được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen

III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ.

1. Công tác quản lý

a) Mục tiêu: Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm giải trình việc thực hiện nhiệm vụ khi xã hội và cấp trên kiểm tra, giám sát. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong đơn vị.

b) Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý của Ban giám hiệu, thực hiện linh hoạt kế hoạch nhà trường, không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tiến hành sắp xếp lại các tổ chức, tổ chuyên môn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Trên cơ sở biên chế được giao, cân đối định mức lao động, phân công kiêm nhiệm các nhiệm vụ đảm bảo mặt bằng lao động trong toàn trường.

- Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; động viên, khen thưởng kịp thời; quan tâm đến đời sống, tình cảm, hoàn cảnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Triển khai có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo", “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi giờ lên lớp là mỗi bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, “Nhà giáo cùng nhau phát triển” và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phát động phong trào thi đua: “Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ”.

 - Quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu của nhà trường, liên thông với cơ sở dữ liệu toàn ngành. Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc, báo giảng, sổ chủ nhiệm, ...)

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT Yên Bái; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung chào cờ đầu tuần, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 15 phút đầu buổi, sinh hoạt cuối tuần.

- Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các Đoàn thể, các tổ chức và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong thực hiện các nhiệm vụ.

- Thực hiện công tác tự kiểm tra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; kiểm tra hoạt động sư phạm 100% giáo viên; kiểm tra thường xuyên báo giảng, sổ đầu bài, giáo án, sổ dự giờ; kiểm tra tài chính 2 lần trong năm.

Dự kiến kết quả đạt được:

 - 100% CBQL do Giám đốc Sở GDĐT đánh giá đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 - 100 % Viên chức do Hiệu trưởng đánh giá đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

a) Mục tiêu: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tập trung phát triển đội ngũ về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp.

b) Giải pháp thực hiện

- Xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt của nhà trường để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Thực hiện nghiêm túc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn; phân loại công chức, viên chức vào cuối năm. Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách, đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực, tạo động lực, điều kiện để đội ng nhà giáo chuyên tâm với nghề nghiệp, thúc đẩy hoạt động chuyên môn và các hoạt động chung của nhà trường.

- Tổ chức những hội thảo chuyên đề chuyên sâu về chuyên môn, về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp, công tác đúc rút SKKN.

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ để định hướng bồi dưỡng hợp lý. Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, học lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- Có 12 SKKN đạt cấp ngành;

- Có 10 CSTĐ cấp cơ sở;

- Có 05 giáo viên giỏi tỉnh, 40 giáo viên giỏi cấp trường;

3. Thực hiện các cuộc vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

a) Mục tiêu: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và các văn bản liên quan trong ngành giáo dục. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục của nhà trường.

b) Giải pháp thực hiện

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể; thường xuyên tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng khối đoàn kết nhất trí, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp khoa học, hợp tác; phát huy tối đa vai trò của các đoàn thể để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua; tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng và quảng bá thương hiệu nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản về giáo dục của Đảng và nhà nước; về xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; về các tấm gương người tốt, việc tốt; các tấm gương giáo viên, học sinh đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tập huấn về đạo đức nhà giáo và nghiệp vụ sư phạm; về các tình huống xử lý sư phạm trong và ngoài nhà trường, xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm trong hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý giáo dục. Chỉ đạo có hiệu quả cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” nhằm tạo động lực phấn đấu, rèn luyện cho giáo viên, giáo dục lòng yêu nghề, tạo cơ hội để giáo viên thể hiện bản thân trong công việc, trong ứng xử với tác phong chuẩn mực sư phạm; xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc- Học sinh hạnh phúc”, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí cốt lõi.

- Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đến các em học sinh lớp 10 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Phối hợp với Công an huyện Lục Yên, tổ chức tốt việc học tập Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, ... cho học sinh ký cam kết. Tổ chức học tập Luật Giáo dục, Điều lệ trường THPT, truyền thống nhà trường, nội quy nhà trường, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và hoạt động giáo dục. Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục địa phương ở các môn học.

- Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, đồng thời tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thực hành pháp luật.

- Triển khai đầy đủ các văn bản quy định dưới nhiều hình thức phong phú, nội dung gọn nhẹ, nhanh, bảo đảm chất lượng trong các buổi sinh hoạt, hội họp, chào cờ. Phát huy hiệu quả hoạt động của thư viện nhà trường, xây dựng phong trào đọc sách, báo, tạp chí, truyện, … qua đó nhằm nâng cao trình độ, nhận thức.

 - Phát huy vai trò Đoàn trường trong sinh hoạt theo chủ điểm, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tham gia tốt các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội ở địa phương. Phát huy hiệu quả giáo dục thông qua phòng truyền thống, tổ chức chăm sóc, tham quan học tập các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương.

- Tăng cường trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, tích cực trong hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; thường xuyên bám lớp, có mặt trong các buổi sinh hoạt 15 phút đầu buổi, cuối tuần, thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, lao động và các hoạt động giáo dục khác để có đánh giá đúng chất lượng tham gia hoạt động giáo dục của học sinh; thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ học sinh để nắm bắt tình hình và có các biện pháp phối hợp với các gia đình giáo dục các em, động viên các em vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập; Phối kết hợp tốt với tổ trực, Đoàn trường để tăng cường giáo dục học sinh; Hàng tháng báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình lớp chủ nhiệm.

- Phát huy hiệu quả trang website của nhà trường trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và thực hiện các cuộc vận động.

 Dự kiến kết quả đạt được

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các cuộc vận động

- Mỗi bộ môn tổ chức ít nhất 1 buổi ngoại khóa hoặc trải nghiệm sáng tạo trong năm học.

- Mỗi tháng tổ chức 1 tiết báo cáo chuyên đề thời sự hoặc phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

4. Công tác phát triển, duy trì sĩ số

a) Mục tiêu: Tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh khi đến trường; động viên kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo học.

b) Giải pháp thực hiện

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn, tổ trực theo dõi việc chuyên cần của học sinh qua việc kiểm diện hàng ngày. Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về việc nghỉ học (học sinh nghỉ học 2 buổi không phép liên tiếp hoặc từ 3 buổi trong tháng của môn nào thì giáo viên bộ môn đó phối hợp với GVCN xử lý; học sinh nghỉ 3 buổi không phép thì GVCN liên hệ gia đình để xử lý); báo cáo với Hiệu trưởng các trường học bất thường.

- Theo dõi nhắc nhở, động viên kịp thời học sinh; tìm hiểu để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt; củng cố niềm tin, giáo dục đạo đức, xây dựng tình thân ái với bạn, yêu kính thầy cô; xây dựng môi trường học đường thân thiện, tạo niềm vui cho học sinh khi đến trường nhằm giúp học sinh không bỏ học.

Dự kiến kết quả đạt được: Lên lớp 99,7%, duy trì sỉ số 98% trở lên;

5. Đổi mới phương pháp dạy học

a) Mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; Đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; Nâng cao chất lượng dạy học thực hành, thí nghiệm, dạy học ngoại ngữ, dạy học qua di sản,...; Tăng cường kỹ năng thí nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; Đa dạng hóa các hình thức học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh.

b) Giải pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Chủ động nghiên cứu, áp dụng các mô hình giáo dục, phương pháp dạy học tiên tiến. - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự kiến kết quả đạt được:

- 100% giáo viên có ứng dụng CNTT vào bài giảng.

- Phấn đấu trong năm học xây dựng mỗi tổ ít nhất 1 bài giảng e-learning.

- 100% giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

6. Nâng cao chất lượng dạy học

a) Mục tiêu: Có nhiều học sinh giỏi và chất lượng giải cao hơn những năm trước; chất lượng đại trà ổn định; học sinh được rèn luyện các kỹ năng.

b) Giải pháp thực hiện

- Phân công giáo viên đảm bảo hợp lý, khoa học nhằm phát huy hết năng lực, sở trường của từng người.

- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch, phân phối chương trình dạy học các bộ môn theo tinh thần "thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục”. Các tổ, nhóm chuyên môn được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn.

- Kế hoạch dạy học của giáo viên phải tuân thủ các nội dung đã thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn, đồng thời có những điều chỉnh cho phù hợp tình hình lớp học và địa phương.

- Kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện (trước 30/8/2021) và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục cải tiến nội dung sinh hoạt tổ, nhóm, tập trung vào chuyên môn, cần trao đổi thống nhất phương pháp giảng dạy, các tiết ôn tập, kiểm tra, đề cương ôn tập, xây dựng chuyên đề, chủ đề dạy học, .... Thực hiện sinh hoạt tổ 2 lần/tháng, nhóm 2 lần/tháng một cách có hiệu quả, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; phân công lãnh đạo tham gia sinh hoạt với các tổ; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đánh giá phân loại giáo viên. Tổ trưởng ký duyệt giáo án theo quy định chung (01 lần/tháng). Việc kiểm tra, duyệt giáo án phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định và khách quan. Soạn giáo án đúng phương pháp bộ môn và kế hoạch thống nhất của tổ, nhóm; vận dụng phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh, nâng cao năng lực, phẩm chất người học.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc thao giảng, chuyên đề, câu lạc bộ học tập, ứng dụng CNTT, tham gia phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, ... Thao giảng mỗi giáo viên 2 tiết/học kỳ, trong đó có ít nhất 1 tiết có ứng dụng CNTT. Thường xuyên tổ chức nhiều đợt hội giảng, các giờ dạy mẫu.

- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, giáo viên dự giờ ít nhất 16 tiết/năm học; tổ trưởng phải dự ít nhất 1 tiết/giáo viên của tổ/học kỳ, ưu tiên dự giờ đúng chuyên môn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng, phòng bộ môn; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, coi trọng thực hành thí nghiệm; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường, xây dựng thư viện thí nghiệm ảo và khai thác sử dụng, tài liệu ở thư viện để đảm bảo việc dạy học có chất lượng; Khuyến khích tất cả giáo viên tham gia viết sáng kiến và áp dụng trong giảng dạy có hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo chuyên môn phát hiện và bồi dưỡng HSG ngay từ lớp 10 để có đội tuyển sẵn sàng tham gia dự thi HSG, thành lập đội tuyển sớm, tăng cường thời gian bồi dưỡng. Phát hiện những học sinh có năng lực, huy động mọi nguồn lực đầu tư để có học sinh giỏi Quốc gia, thực hiện tốt cuộc thi khoa học kỹ thuật để có kết quả cao, mỗi giáo viên phải đề xuất được 1 ý tưởng; động viên học sinh tham gia các cuộc thi trên mạng.

- Ưu tiên giáo viên dạy các lớp 12, tăng cường bồi dưỡng học sinh; tổ chức tốt thi thử, sau thi thử rà soát những học sinh có kết quả chưa cao để định hướng, tổ chức đối thoại với học sinh

- Thực hiện tốt các quy định dạy thêm, học thêm, tăng cường quản lý chất lượng; có nhiều giải pháp dạy phụ đạo học sinh yếu kém. Thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Khoa học và khuyến khích hình thành các Câu lạc bộ chuyên môn khác.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, vào điểm; lãnh đạo nhà trường kiểm tra việc vào điểm của giáo viên trong sổ gọi tên ghi điểm, học bạ, trên hệ thống vn.edu.

- Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc kiểm tra chất lượng giữa kỳ, học kỳ đúng quy chế, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh; triển khai thi học kỳ chung 9 môn (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, GDCD). Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; khuyến khích các tổ, nhóm thành lập ngân hàng đề.

- Phát huy tính tích cực trong phong trào thi đua “Mỗi giờ lên lớp là mỗi bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, “Nhà giáo cùng nhau phát triển”; phát huy tinh thần tự học, sáng tạo, tự kiểm tra, đánh giá kết quả.

- Thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương dạy học, không vào muộn, ra sớm; nghỉ dạy phải báo với nhà trường, nếu nghỉ dưới 1 ngày báo với tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng báo với Hiệu trưởng, nghỉ từ 1 ngày trở lên phải có giấy xin phép Hiệu trưởng.

Dự kiến kết quả đạt được

- Có 15 HSG tỉnh.

- Có học sinh thi TN THPT có tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên;

- Tốt nghiệp 97%;

- Học lực giỏi 5,0%, khá 50,0%.

7. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh

a) Mục tiêu: Xây dựng được phong trào dạy học Tiếng Anh trong nhà trường; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tới toàn xã hội về vai trò của Tiếng Anh trong hội nhập quốc tế.

b) Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục tổ chức dạy học tiếng Anh theo năng lực ở các lớp khối 10, 11; xây dựng chương trình dạy học phù hợp với năng lực của từng lớp học sinh đã sắp xếp.

- Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra. Tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng CNTT, xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ trực tuyến và trên máy tính trong nhà trường. Tăng cường truyền thông về dạy và học ngoại ngữ nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến toàn xã hội, đặc biệt là giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý.

- Tiếp tục việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh, cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tăng cường tự học nâng cao trình độ, phân loại nghiêm túc để có giải pháp xử lý. Động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, phấn đấu trong năm học có ít nhất 2 giáo viên có chứng chỉ.

- Chủ động và tích cực mở rộng hợp tác trong dạy học ngoại ngữ, mời các giáo viên tiếng Anh có trình độ, kinh nghiệm về trao đổi, tập huấn hoặc giảng dạy cho giáo viên và học sinh.

- Lập kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực đầu ra đối với học sinh lớp 12 theo chương trình 10 năm để thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.

Dự kiến kết quả đạt được:

- 100% học sinh được học tiếng Anh phù hợp với năng lực;

- Có giáo viên Tiếng Anh đạt chứng chỉ quốc tế.

8. Lao động, hướng nghiệp, phân luồng

a) Mục tiêu: Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Nâng cao chất lượng công tác phân luồng, hướng nghiệp.

b) Giải pháp thực hiện

- Giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh trường lớp, khu vực xung quanh trường. Thường xuyên, thực hiện phong trào “sạch trường, đẹp lớp” gắn với nếp sống văn minh. Bố trí lao động thường xuyên, lao động đột xuất khoa học, hiệu quả; giáo viên chủ nhiệm phải tham gia quản lý học sinh, thông qua hoạt động này nhằm giáo dục tình yêu lao động cho các em.

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, lựa chọn các nghề phổ thông phù hợp với thực tiễn, phối hợp với các trường nghề tổ chức dạy nghề theo mô hình THPT-TCN.

- Thực hiện đầy đủ nội dung của hoạt động giáo dục hướng nghiệp; tích cực tìm hiểu về thị trường lao động, thực hiện tốt hoạt động định hướng, phân luồng sau khi tốt nghiệp, phấn đấu giảm số lượng học sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng mà định hướng các em lựa chọn học các ngành, nghề phù hợp, dễ có việc làm.

- Ngay từ đầu năm học, từ đầu cấp học, ban tư vấn hướng nghiệp phải tổ chức rà soát nguyện vọng của học sinh thuộc các đối tượng: học sinh có nguyện vọng đậu vào các trường Đại học, học sinh đi học nghề, học sinh đi du học, học sinh đi xuất khẩu lao động,… để tập trung phân luồng, đầu tư dạy học và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- 100% học sinh khối 11 có chứng chỉ nghề phổ thông; 35% học sinh học Đại học, cao đẳng; 45% học sinh tham gia học trung cấp nghề trở lên.

- Trường đạt tiêu chuẩn ”Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

9. Giáo dục thể chất, y tế học đường

a) Mục tiêu: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; chú trọng giáo dục kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

b) Giải pháp thực hiện

- Thực hiện tốt việc tích hợp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân vào các môn học phối hợp. Tổ chức duy trì nền nếp vệ sinh buổi sáng, thể dục giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

- Tổ chức các hoạt động TDTT cấp trường, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi thể dục thể thao quan tâm đến tính hiệu quả và kế thừa; giáo viên thể dục thể thao có kế hoạch thành lập và huấn luyện đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao các cấp và đạt kết quả cao. Thành lập được nhiều Câu lạc bộ thể thao mới.

- Xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn sáng, xanh, sạch, an toàn; xây dựng môi trường lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

- Các tổ chức, đoàn thể thường xuyên phối hợp theo dõi, nhắc nhở thực hiện tốt việc giữ gìn “sạch trường, đẹp lớp”; làm tốt công tác tuyên truyền phòng tránh các loại bệnh học đường. Xây dựng quy trình phân loại rác trong nhà trường, xây dựng công trình tiêu hủy rác.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện huyện tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, tiến hành lập sổ y bạ theo dõi sức khỏe cho các em theo đúng quy định; tổ chức các câu lạc bộ Sức khỏe. Quản lý chặt chẽ phòng y tế, không để học sinh sử dụng không đúng mục đích.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- 100% HS tham gia Bảo hiểm y tế;

- Có 40 học sinh giỏi TDTT, phấn đấu HSG thể dục thể thao được xếp thứ 1 đến thứ 4 trong đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh.

10. Giáo dục Quốc phòng An ninh; An ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ

a) Mục tiêu: Thực hiện tốt kế hoạch GDQPAN; tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể, tuyên truyền, ký cam kết về an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội

b) Giải pháp thực hiện

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch GDQPAN theo quy định, tổ chức dạy đúng, đủ chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học tập trung phần thực hành nghiêm túc; tham gia đầy đủ các lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng.

- Tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, kết hợp với tổ chức Đoàn các cấp, Công an tổ chức sinh hoạt chuyên đề an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nội quy của nhà trường, kịp thời phát hiện những học sinh có những biểu hiện sai lệch để kịp thời điều chỉnh. Xử lý nghiêm những học sinh vi phạm k luật.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh xây dựng môi trường thân thiện. Phối hợp với Công an thị trấn Yên Thế trong công tác giữ gìn trật tự xung quanh trường. Nâng cao vai trò của Ban đại diện CMHS để quản lý học sinh.

- Thực hiện tốt tuyên truyền phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong nhà trường. Phân công trực cơ quan vào các ngày lễ, Tết phấn đấu không xảy ra những trường hợp mất trật tự an toàn trong đơn vị.

- 100% giáo viên và học sinh ký cam kết và thực hiện tốt ATGT, nội quy nhà trường; không để xảy ra cháy nổ trong đơn vị; không bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; ngăn chặn kịp thời các tệ nạn, bạo lực xâm nhập học đường.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- Không có học sinh: vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội, bị đuối nước, bị tai nạn giao thông, vi phạm bạo lực học đường;

- 100% giáo viên và học sinh ký cam kết và thực hiện tốt ATGT, nội quy nhà trường.

11. Cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị trường học, phòng bộ môn

a) Mục tiêu: Đảm bảo CSVC phục vụ dạy và học; thư viện phong phú tài liệu; các phòng bộ môn, thực hành, thí nghiệm sắp xếp khoa học, sử dụng tối đa.

b) Giải pháp thực hiện

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kết hợp với các nguồn huy động từ công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất. Đặc biệt phải hết sức quan tâm sử dụng thường xuyên, có hiệu quả hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch, xây dựng cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh tặng cây xanh trồng trong khu vực trường, sân vận động.

- Thường xuyên theo dõi và có kế hoạch năm, tháng, tuần hoàn chỉnh về hoạt động kiểm tra, quản lý phòng học, phòng chức năng, bàn ghế học sinh, điện quạt,...đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Thực hiện bàn giao CSVC đối với các lớp và GVCN ngay từ đầu năm học. Tổ chức và quản lý tốt CSVC, phát huy hiệu quả các phòng chức năng.

- Bảo đảm đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách đọc thêm, tư liệu giảng dạy. Tổ chức làm thẻ đọc cho học sinh, thực hiện tốt công tác giới thiệu sách. Khai thác tốt tủ sách pháp luật. Vận động giáo viên, học sinh tiếp tục đóng góp xây dựng tủ sách lớp học. Có kế hoạch tăng cường thêm các sách báo khoa học, sách giáo dục kỹ năng, các văn bản của ngành tại thư viện.

- Tăng cường hoạt động của phòng thí nghiệm, thực hành, tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời đảm bảo thiết bị tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy học. Quản lý tốt việc sử dụng, khai thác thiết bị dạy học.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có của nhà trường; trên cơ sở đó, đề xuất với các cấp xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo để đảm bảo đủ điều kiện và an toàn cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- 80% học sinh thuộc diện được mượm sách thực hiện mượn trả sách đúng quy định.

- Phòng thực hành sử dụng tối đa công suất..

12. Công tác xã hội hoá giáo dục

a) Mục tiêu: Huy động được nhiều nguồn nhân lực, vật lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học; tăng cường vật chất, thiết bị dạy học, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao các tiêu chí của trường Chuẩn Quốc gia, chuẩn KĐCLGD, thực hiện tốt cải tiến chất lượng.

b) Giải pháp thực hiện

- Làm tốt công tác vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cựu học sinh hỗ trợ các nguồn lực để mua sắm, tu sửa CSVC nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy và học.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho học sinh nghèo, vươn lên trong học tập; khen thưởng HSG, hỗ trợ các hội thi, các phong trào.

- Phối hợp tốt với Ban đại diện CMHS và phụ huynh học sinh nhà trường làm tốt công tác chăm lo, động viên, giáo dục học sinh; chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, hoạt động của các Câu lạc bộ,…

- Tạo dựng mối quan hệ tốt với chính quyền các địa phương có học sinh học tại trường, để tranh thủ sự phối hợp trong công tác giáo dục học sinh tại địa phương; với các cơ quan trên địa bàn để tranh thủ sự hỗ trợ trong việc tổ chức các hoạt động. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức y tế trên địa bàn huyện để tổ chức các cuộc trải nghiệm về giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính cho học sinh.

- Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để có được sự đồng thuận, quan tâm, giúp đỡ và tăng cường chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

- Mở rộng liên kết, hợp tác với các tổ chức nước ngoài, tăng cường giao lưu để nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ; định hướng, phân luồng cho học sinh.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ, cấp học bổng khuyến học;

- Trên 90% gia đình học sinh tham gia ủng hộ nguồn vật lực, tài chính xây dựng nhà trường;

 - Đảm bảo số lượng CMHS tham gia các cuộc họp CMHS trên 95%;

- Thực hiện được ít nhất 1 buổi giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh.

13. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục

a) Mục tiêu: Tập trung mọi nguồn lực để tăng cường vật chất, thiết bị dạy học, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao các tiêu chí của trường Chuẩn Quốc gia, chuẩn KĐCLGD nhằm hướng đến không ngừng thực hiện tốt cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường.

b) Giải pháp thực hiện

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cho các thành viên một cách cụ thể chi tiết; thu thập các minh chứng, xây dựng báo cáo mô tả các tiêu chí, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn.

- Họp Hội đồng thống nhất các tiêu chí, xây dựng báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện các minh chứng.

- Báo cáo Sở GD&ĐT đăng ký đánh giá ngoài công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia.

c) Dự kiến kết quả đạt được

- Hoàn thành công tác tự đánh giá

- Đăng ký đánh giá ngoài và được cấp trên công nhận Trường đạt chuẩn KĐCLGD

14. Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Mục tiêu: Thực hiện tốt luật phòng, chống tham nhũng.

b) Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy trong nhà trường theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, kiểm tra giám sát. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự, ngân sách, thời gian làm việc.

c) Dự kiến kết quả đạt được 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm luật phòng, chống tham nhũng.

15. Công tác Giáo dục hoà nhập

a) Mục tiêu

- Giúp người khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những người học khác.

- Tạo điều kiện và cơ hội cho người khuyết tật học văn hóa, học nghề và phát triển khả năng của bản thân để hòa nhập cộng đồng

b) Giải pháp thực hiện

- Người khuyết tật được lập hồ sơ giáo dục cá nhân, trong đó có các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; mục tiêu hàng năm và mục tiêu học kỳ; thời gian thực hiện; nội dung, biện pháp thực hiện; người thực hiện; kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học.

-  Kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học chung và nhu cầu, khả năng của người khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ

- Yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật dựa vào nội dung, hình thức học tập đã được điều chỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, chú trọng đến sự tiến bộ trong việc rèn luyện các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, khả năng hòa nhập theo từng đối tượng cụ thể. Việc đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích và ghi nhận sự tiến bộ của người học

c) Dự kiến kết quả đạt được: 12 học sinh khuyết tật được học tập, giáo dục hoà nhập tại đơn vị được tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục. Có sự tiến bộ về kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo từng năm học.

16. Công tác tham mưu phối hợp

a) Mục tiêu: Tăng cường phối hợp với các địa phương, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ , gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

b) Giải pháp thực hiện

b.1. Công tác tham mưu

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến; kiến nghị, đóng góp xây dựng văn bản theo quy định nhằm góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua hai tốt, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục; đề xuất những ý kiến tập thể, cá nhân tham gia xây dựng phong trào chung của ngành.

- Bảo đảm chế độ hội họp, thông tin hai chiều, đề xuất ý kiến tranh thủ sự đồng tình về chủ trương, biện pháp và hỗ trợ cho đơn vị một cách có hiệu quả cao nhất.

- Tham mưu cho Chi bộ nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong nhà trường, vận động các đảng viên tiên phong, gương mẫu trong các Cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; xây dựng nội bộ đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong nhà trường.

b.2. Công tác phối hợp các đoàn thể trong nhà trường

- Đối với Công đoàn: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; ký kết phối hợp giữa Chính quyền với Công đoàn, tạo điều kiện tổ chức Công đoàn phát huy nhiệm vụ chính trị; xây dựng phong trào thi đua, phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân điển hình. Làm tốt công tác giáo dục đoàn viên, tăng cường động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức tốt hoạt động nữ công trong nhà trường, các hoạt động tham quan, học tập, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, chú trọng truyền cảm hứng, lòng nhiệt huyết cho tuổi trẻ; tăng cường công tác quản lý nền nếp, giáo dục đoàn viên thanh niên học sinh, phát huy tính sáng tạo, năng động của tuổi trẻ; tổ chức các hoạt động bổ ích, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó tăng cường rèn luyện kỹ năng sống; chú ý đến các hoạt động nhằm giáo dục học sinh thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Giáo viên cốt cán: Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên và học tập cho học sinh. Tiếp tục tổ chức hội thảo chuyên môn cho giáo viên toàn trường.

- Đối với Hội khuyến học, Hội Chữ thập đỏ: Tạo điều kiện để các tổ chức phát huy tốt vai trò động viên, khích lệ, nhân đạo từ thiện, chăm sóc học sinh trong nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban đại diện CMHS hoạt động, thường xuyên lắng nghe ý kiến từ phụ huynh để điều chỉnh quá trình triển khai nhiệm vụ.

c) Dự kiến kết quả đạt được Thành lập 04 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

I. Thực hiện phát triển chương trình giáo dục Thực hiện nghiêm tức theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT căn cứ vào việc ra soát Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh, các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lý thuyết, để giáo viên, học sinh dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện công văn 791/HD-BDGĐT ngày 25/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, năm học 2021 - 2022 trường THPT Hoàng Văn Thụ đã chỉ đạo các bộ môn thực hiện đã thực hiện cụ thể như sau:

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021- 2022

 

TT

Môn học/hoạt động giáo dục

Lớp

Số tiết

Số chủ đề dạy học

Ghi chú

HK I

HK II

Cả năm

HK I

HK II

Chính khóa

Tự chọn

Chính khóa

Tự chọn

Chính khóa

Tự chọn

Số chủ đề

Tiết

Số chủ đề

Tiết

1

Toán

10

54

9

51

9

105

18

1

4

2

6

 

11

72

9

51

9

123

18

1

5

1

3

 

12

72

9

51

9

123

18

3

16

1

3

 

2

Vật lí

10

36

9

34

8

70

17

5

22

5

21

 

11

36

9

34

8

70

17

3

9

4

14

 

12

36

9

34

8

70

17

5

21

3

6

 

3

Hóa học

10

36

9

34

8

70

17

7

27

6

22

 

11

36

9

34

8

70

17

8

23

10

24

 

12

36

9

34

8

70

17

9

27

9

24

 

4

Sinh học

10

18

9

17

9

35

18

4

14

3

13

 

11

18

9

34

8

52

17

2

14

6

30

 

12

36

9

17

8

53

17

7

32

3

13

 

5

Tin học

10

36

0

34

0

70

0

0

0

0

0

 

11

36

0

17

0

53

0

0

0

0

0

 

12

18

0

34

0

52

0

0

0

0

0

 

6

Ngữ văn

10

54

9

51

9

105

18

6

26

7

31

 

11

71

9

52

9

123

18

3

14

2

11

 

12

54

9

51

9

105

18

7

33

7

34

 

7

Lịch sử

10

18

9

34

0

52

9

2

7

3

9

 

11

18

0

17

9

35

9

2

4

1

4

 

12

35

0

17

8

52

8

2

8

0

0

 

8

Địa lí

10

35

9

17

0

52

9

9

9

4

4

 

11

17

0

18

9

35

9

2

2

7

7

 

12

18

0

34

9

52

9

4

4

5

5

 

9

Tiếng Anh

10

54

9

51

9

105

18

8

41

7

39

 

11

54

9

51

9

105

18

7

42

7

40

 

12

53

9

52

9

105

18

7

40

7

40

 

10

GDCD

10

18

0

17

0

35

0

2

9

2

5

 

11

18

0

17

0

35

0

2

7

3

9

 

12

18

0

17

0

35

0

2

5

3

8

 

11

Công nghệ

10

18

0

34

0

52

0

0

0

0

0

 

11

18

0

34

0

52

0

0

0

0

0

 

12

18

0

17

0

35

0

0

0

0

0

 

12

Thể dục

10

36

0

34

0

70

0

0

0

0

0

 

11

36

0

34

0

70

0

0

0

0

0

 

12

36

0

34

0

70

0

0

0

0

0

 

13

GDQP-AN

10

18

0

17

0

35

0

0

0

0

0

 

11

18

0

17

0

35

0

0

0

0

0

 

12

18

0

17

0

35

0

0

0

0

0

 

14

Hoạt động GD
NGLL

10

9

 

9

 

18

0

0

0

0

0

 

11

9

 

9

 

18

0

0

0

0

0

 

12

9

 

9

 

18

0

0

0

0

0

 

15

Hoạt động GDHN

10

5

 

4

 

9

0

1

1

1

3

 

11

5

 

3

 

8

0

1

1

1

3

 

12

5

 

3

 

8

0

1

4

1

4

 

16

Dạy NPT

10

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

11

 

105

 

0

0

105

0

0

0

0

 

12

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

17

Hoạt động tập thể

10

36

 

34

 

70

0

0

0

0

0

 

11

36

 

34

 

70

0

0

0

0

0

 

12

36

 

34

 

70

0

0

0

0

0

 

18

Tổng

10

445

72

438

52

883

124

45

160

40

153

 

11

462

54

439

69

901

123

31

121

42

145

 

12

480

54

421

68

901

122

47

190

39

137

 

 

II. Kế hoạch dạy thêm, học thêm

1. Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện đúng quy định trong công tác tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường; tăng cường công tác quản lý của nhà trường đối với hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tự nguyện tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phát triển năng lực. Trên cơ sở đó tiếp cận với các kiến thức chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng của các kỳ thi: Học sinh giỏi, Đại học - Cao đẳng và Tốt nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện được các giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy thêm, học thêm.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Rà soát đối tượng học sinh có đơn đăng ký nguyện vọng học thêm về số lượng, năng lực để phân lớp học thêm.

- Rà soát đội ngũ giáo viên có nguyện vọng dạy thêm về số lượng chuyên môn, hệ số lương để phân công nhiệm vụ dạy thêm phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh.

- Rà soát cơ sở vật chất, phòng học đảm bảo điều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình bộ môn theo các mức năng lực đối tượng học sinh.

- Thực hiện kế hoạch, xây dựng thời khóa biểu học buổi chiều đúng quy định, bố trí phòng học, trang thiết bị cần thiết đảm bảo tốt điều kiện dạy học.

- Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định về dạy thêm, học thêm và nội quy nhà trường của giáo viên và học sinh; kịp thời chấn chỉnh những sai sót; Nắm bắt kịp thời việc đảm bảo chất lượng dạy thêm, học thêm để có giải pháp điều chỉnh.

- Thực hiện đúng quy định thu chi tài chính dạy thêm, học thêm.

3. Kế hoạch cụ thể

3.1. Đối tượng dạy thêm:

- Căn cứ vào đơn đăng ký nguyện vọng học thêm thì ở các bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đều có các đối tượng học thêm là: Ôn luyện thi học sinh giỏi; Phụ đạo học sinh yếu, kém; Ôn luyện thi Đại học; Bồi dưỡng kiến thức ôn thi kỳ thi TN THPT (lớp 12).

- Riêng bộ môn Giáo dục công dân chỉ có đối tượng: Bồi dưỡng kiến thức ôn thi kỳ thi TN THPT (lớp 12).

3.2. Đội ngũ giáo viên:

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

 - Sức khỏe tốt.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm và tình thương yêu đối với học sinh.

- Có đơn đăng ký nguyện vọng dạy thêm nộp cho nhà trường và được Hiệu trưởng phê duyệt.

3.3. Nội dung dạy thêm:

- Các tổ nhóm thống nhất nội dung dạy thêm. Tập trung bồi dưỡng, củng cố các kiến thức môn học cho học sinh, tăng cường rèn luyện kỹ năng làm bài, trình bày bài, hướng dẫn học sinh tự học. Các nội dung được Hiệu trưởng phê duyệt và trình Sở GD&ĐT cấp phép trước khi thực hiện.

- Tổ chức dạy học theo chuyên đề, chủ đề, chủ điểm, theo từng dạng bài phù hợp đối tượng học sinh.

3.4. Địa điểm và cơ sở vật chất:

- Dạy học tại các lớp học của nhà trường.

- Tất cả điều kiện về cơ sở vật chất lớp học đảm bảo yêu cầu quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế và thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BHKCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường THCS, trường THPT.

3.5. Mức thu và phương án chi tiền học thêm:

Mức thu: Thực hiện đúng theo quy định Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/02/2013 của UBND Tỉnh Yên Bái; Nghị quyết Số 59/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái.

- Từng tháng bộ phận theo dõi tổng hợp số buổi dạy thêm, học thêm, công khai trước toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh. Triển khai thu tiền theo học kỳ và chi tạm ứng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Cuối năm quyết toán và chi cho bộ phận gián tiếp.

- Mức chi: Giáo viên trực tiếp giảng dạy hưởng 80% tiền thu được. Còn 20% chi: 15% cho bộ phận quản lý, chỉ đạo, theo dõi dạy thêm học thêm, các khoản chi phục vụ cho việc dạy học và 5% cho việc bồi hoàn cơ sở vật chất.

3.6. Phương án tổ chức:

- Chuyên môn sắp xếp thời khóa biểu, đảm bảo một môn học không quá 01 buổi/tuần; không học ngoài giờ hành chính, không học vào ngày chủ nhật.

- Dạy học mỗi buổi 1 môn tính 3 tiết, vào các buổi chiều trong tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, giải lao giữa buổi 15 phút.

III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

1. Kế hoạch triển khai cuộc thi KHKT cấp trường và tham dự cấp Tỉnh, cấp Bộ

a. Thời gian: Từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2022

b. Nội dung

- Khuyến khích học sinh toàn trường nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và ph m chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dư ng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

- Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương; tuyển chọn những sản ph m có chất lượng cao tham dự cuộc thi cấp tỉnh

- Các lĩnh vực dự thi ở 22 lĩnh vực theo quy định của cuộc thi.

- Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu KHKT của học sinh thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án.

c. Hình thức: Trải nghiệm kết hợp hội thi

d. Điều kiện đảm bảo

- Có sự nhận thức tích cực về cuộc thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về tác dụng tích cực của sự sáng tạo khoa học kỹ thuật là vận dụng một cách tích cực nhất của việc học đi đôi với hành từ đó có phong trào xây dựng ý tưởng cho đến tiến hành nghiên cứu, chế tạo sản phẩm.

- Có sự quan tâm đúng mực của nhà trường, gia đình và hội cha mẹ học sinh.

- Kinh phí dự trù khoảng 15.000.000 đồng.

e. Tổ chức thực hiện

- Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi cấp trường, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để chấm sản ph m dự thi của học sinh; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện.

- Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm phối hợp c ng triển khai kế hoạch này đến từng học sinh trong lớp (GVCN) và từng chi đoàn (ĐTN). Nhắc nhở học sinh tham gia thi, theo dõi thực hiện để tính thi đua.

- Các tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch này đến các thành viên trong tổ tư vấn về ý tưởng cho HS; nhắc các thành viên của tổ kh n trương triển khai kế hoạch này đến các lớp.

2. Hoạt động trải nghiệm: Toán và cuộc sống

a. Thời gian: Dự kiến ngày 24/10/2021.

b. Địa điểm: Sân trường và các khu vực trong khuôn viên nhà trường

c. Nội dung Trong khu vực trường, hãy tìm một vật dụng hình đa diện. Sau đó bằng đo đạc trực tiếp ghi chép số liệu và áp dụng các kiến thức đã học để tính thể tích của chúng sau đó tính khối lượng vật liệu cần thiết làm ra chúng và giá thành để làm ra chúng ở thời điểm hiện tại.

 d. Hình thức thực hiện: Trải nghiệm sáng tạo

e. Điều kiện đảm bảo - Có đầy đủ dụng cụ đo gồm thước cuộn, thước mét, ê ke, thước đo độ, phiếu lưu kết quả hoạt động trải nghiệm.

- Mang theo SGK và bút giấy, MTCT để tính toán.

g. Tổ chức thực hiện:

- Tổ Toán xây dựng chi tiết kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện trình Ban giám hiệu phê duyệt.

- Tổ chức cho học sinh của hai lớp 12A9 và 12A3 trải nghiệm thực tế ở trong khu vực trường bằng cách đo thể tích của một vật là một khối đa diện sau đó tính toán giá thành để làm ra chúng ở hiện tại.

3. Hoạt động trải nghiệm: Dạy học dự án gắn liền với di sản

a. Thời gian: Dự kiến tháng 02/2022

b. Địa điểm: Đền Đại Kai.

c. Nội dung: Tổ chức cho HS tham quan, học tập, giao lưu ở các địa điểm Đền Đại Kai.. Tìm hiểu đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, tiềm năng du lịch của huyện. Giao lưu với HS trường THPT Hồng Quang; HS làm các dự án học tập dới dạng: viết bài, quay video, làm phóng sự, đưa tin,… theo phong cách ngôn ngữ báo chí.

d. Hình thức: Tham quan thực tế kết hợp giao lưu.

e. Điều kiện thực hiện:

- Cần có sự phối hợp của Ban chuyên môn, Đoàn trường, Hội cha mẹ HS, giáo viên tổ Ngữ văn-Tiếng Anh.

g. Tổ chức thực hiện:

- Giao giáo viên nhóm Ngữ văn lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình Trải nghiệm, trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Ban chuyên môn, Đoàn TN, Hội cha mẹ HS trường, GV chủ nhiệm các lớp 10, 11 phối hợp tốt với Tổ Ngữ văn-Tiếng Anh để tổ chức thực hiện.

4. Hoạt động trải nghiệm: Phiên tòa giả định

a. Thời gian: Tháng 11/2021

b. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Văn Thụ

c. Nội dung: Chương trình “Phiên toàn giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật có liên quan đến các nội dung vi phạm của học sinh THPT hiện nay như: Nội quy trường học, an toàn trường học, trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma túy và các quy định về tội phạm hình sự,….

d. Hình thức: Sân khấu hóa và giao lưu

e. Điều kiện thực hiện - Có sự phối hợp giúp đ của Huyện đoàn, Phòng Tư pháp huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Công an huyện Lục Yên.

- Sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Kinh phí dự tr khoảng: 5.000.000 đồng.

g. Tổ chức thực hiện

- Bộ môn Giáo dục công dân xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện “Phiên tòa giả định”; Phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện Lục Yên kiểm duyệt các chương trình được diễn trong phiên tòa giả định; Tham mưu thành lập Ban tổ chức trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đoàn trường phối hợp thực hiện các nội dung chương trình.

5. Hoạt động trải nghiệm: Topic “Teachers’ Day

a. Thời gian: Tháng 11/2021.

b. Địa điểm: Trường THPT THPT Hoàng Văn Thụ.

c. Nội dung: Tìm hiểu và nói về ngày Nhà giáo Việt Nam bằng Tiếng Anh

d. Hình thức: Tổ chức cuộc thi giữa các khối lớp kết hợp giao lưu với người nước ngoài.

e. Điều kiện thực hiện:

- Có sự phối hợp giữa Ban chuyên môn, Đoàn trường, tổ Ngữ Văn-Tiếng Anh.

- Kinh phí dự trù khoảng: 5.000.000 (Năm triệu đồng).

g. Tổ chức thực hiện:

- Giáo viên nhóm Tiếng Anh thống nhất lên kế hoạch chi tiết, xây dựng chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ và trình Ban giám hiệu phê duyệt; Liên hệ với Trung tâm  Newvision để liên hệ người nước ngoài tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập môn Tiếng Anh có hiệu quả.

- Ban chuyên môn, Ban CSVC, Đoàn TN, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ Ngữ văn-Tiếng Anh để tổ chức thực hiện chương trình.

6. Hoạt động ngoại khóa: Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên

a. Thời gian: Tháng 3/2022.

b. Địa điểm: Trường THPT THPT Hoàng Văn Thụ.

c. Nội dung: Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên

d. Hình thức: Tổ chức hội thi, sân khấu hóa.

e. Điều kiện đảm bảo:

- Đoàn trường hỗ trợ sân khấu, tổ chức, chương trình văn nghệ…

- Có sự phối hợp của Bệnh viện Lục Yên, Trung tâm y tế dự phòng huyện, Huyện Đoàn Lục Yên và toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường.

- Kinh phí dự trù khoảng: 5.000.000 đồng.

g. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho tổ Hóa-Sinh-KTNN xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chương trình ngoại khóa trình Ban giám hiệu phê duyệt.

- Đoàn trường và các tổ chức liên quan phối hợp với tổ Hóa-Sinh-KTNN triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

7. Hội thi An toàn giao thông

a. Thời gian: Tháng 4/2022.

b. Địa điểm: Trường THPT THPT Hoàng Văn Thụ.

c. Nội dung: Giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và thực hiện văn hóa giao thông cho học sinh.

d. Hình thức: Hội thi kết hợp sân khấu hóa.

e. Điều kiện đảm bảo:

- Thực hiện tốt tuyên truyền, vận động học sinh tham gia cuộc thi, sự tham gia cố vấn của Hội đồng giáo viên chủ nhiệm.

- Kinh phí dự trù khoảng: 5.000.000 đồng.

g. Tổ chức thực hiện:

- Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với Chi đoàn giáo viên xây dựng kế hoạch, nội dung Hội thi trình Ban giám hiệu phê duyệt. Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, các đội thi.

- Phối hợp với Công an huyện Lục Yên, Hội cha mẹ học sinh thực hiện tốt kế hoạch.

8. Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12

a. Thời gian: Tháng 6/2022

b. Địa điểm: Trường THPT THPT Hoàng Văn Thụ

c. Nội dung:

- Học sinh lớp 12 tri ân mái trường đã học tập trong 3 năm, tri ân thầy cô giáo và cha mẹ học sinh. - Tổ chức buổi sinh hoạt tập thể cho toàn thể học sinh khối 12 trước khi các em ra trường. - Lồng ghép nội dung giáo dục chương trình “Khi tôi 18” cho học sinh.

d. Hình thức: Trải nghiệm kết hợp diễn đàn thanh niên.

e. Điều kiện đảm bảo:

- Sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đ c biệt là học sinh khối 12.

- Sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho chương trình.

- Kinh phí dự kiến khoảng: 5.000.000 đồng.

g. Tổ chức thực hiện:

 - BCH Đoàn trường phối hợp Hội CMHS xây dựng chương trình, kế hoạch trình Cấp ủy, Ban giám hiệu phê duyệt; tham mưu Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các lớp, các học sinh, phân công nhiệm vụ thực hiện; tham gia tích cực vào chương trình.

9. Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh (English speaking club)

a. Nội dung: Nói về các chủ đề cụ thể gần gũi trong cuộc sống đặc biệt các chủ đề gắn liền với các ngày lễ trong thời gian tổ chức hoạt động.

b. Hình thức tổ chức: Sinh hoạt CLB, tổ chức các hoạt động, các trò chơi … giao lưu bằng tiếng Anh tạo cơ hội nói Tiếng anh cho học sinh trong CLB.

c. Điều kiện đảm bảo:

- Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất như: Máy chiếu, loa, đài,…

- Kinh phí hỗ trợ từ nhà trường: 2.000.000 đồng/năm.

d. Tổ chức thực hiện:

- Thành lập Ban cố vấn: Ban CM nhà trường, Các giáo viên tổ Ngữ văn-Tiếng Anh, các GVCN các lớp. Ban cố vấn xây dựng Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Giao cho HS lớp 11A1 tổ chức cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của ban cố vấn.

10. Tổ chức giải bóng chuyền nam học sinh và tham gia giải bóng chuyền nam  huyện Lục Yên

a. Thời gian: Tháng 02/2022

b. Địa điểm: Sân vận động trường THPT THPT Hoàng Văn Thụ

c. Nội dung: Giải bóng chuyền nam học sinh chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

d. Hình thức: Thi đấu theo điều lệ bóng chuyền phù hợp với tình hình, đặc điểm trường học.

e. Điều kiện đảm bảo

- Đảm bảo về sân bãi, trang thiết bị.

- Kế hoạch thực hiện phù hợp với kế hoạch chuyên môn nhà trường

- Có sự chuẩn bị chu đáo của các đội tham gia thi đấu.

- Dự trù kinh phí khoảng: 5.000.000 đồng

g. Tổ chức thực hiện

- Giao cho nhóm Thể dục tham mưu thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài; Ban tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, điều lệ giải đấu trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Ban tổ chức phối hợp giáo viên chủ nhiệm động viên 100% lớp tham gia thi đấu.

- Ban chuyên môn nhà trường tạo điều kiện xếp lịch các hoạt động chuyên môn ph hợp nhất để các đội bóng tham gia thi đấu.

PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, Ban giám hiệu

- Cấp ủy, Chi bộ lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, xây dựng và đưa vào nghị quyết Chi bộ về các mảng hoạt động của nhà trường, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên phụ trách, điều hành công việc và chịu trách nhiệm trước Chi bộ về phần công việc được giao.

- Ban giám hiệu chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân, tổ chức, xây dựng đầy đủ, chi tiết các kế hoạch tác nghiệp để điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ, hàng tháng có tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ trước Chi bộ và trước Hội đồng nhà trường.

2. Công đoàn, đoàn trường và các tổ chức khác

- Thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm bắt đầy đủ quan điểm, nội dung chương trình hành động để tạo sự đồng thuận trong đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức trong thực hiện chương trình, kế hoạch của nhà trường đã ban hành.

3. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tác nghiệp của tổ chuyên môn; hướng dẫn giáo viên thực hiện.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

- Thực hiện kịp thời chế độ báo cáo với Ban giám hiệu về việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, của giáo viên.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Toàn thể cán bộ, giáo viên nắm rõ nội dung kế hoạch, chương trình hành động và tích cực phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh các tổ chuyên môn, giáo viên có thể trao đổi góp ý trực tiếp về Ban giám hiệu để điều chỉnh bổ sung kế hoạch Giáo dục năm học, lịch hoạt động Dạy học - Giáo dục phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái;

- Các tổ chuyên môn;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

đã ký

 

Phạm Văn Thư