Từ ngày 26/12/2018 đến ngày 05/01/2019, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được triển khai tại 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và 30 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Đồng chí Vương Văn Bằng-Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo kiểm điểm tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Đảng bộ đã phân công 10 đoàn công tác do đồng chí Vương Văn Bằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó GĐ Sở GD&ĐT, đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở GD&ĐT; đồng chí Tô Thị Ánh - Phó GĐ Sở GD&ĐT và toàn thể các đồng chí Trưởng, phó phòng ban của Sở tham dự và chỉ đạo hội nghị đánh giá tập thể lãnh đạo tại 30 đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Đào Anh Tuấn-Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo kiểm điểm tại trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình

Kiểm điểm đánh giá tại các chi bộ và các đơn vị trực thuộc được chỉ đạo nghiêm túc đúng tinh thần Hướng dẫn số 12 - HD/TU, ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái; Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 13/12/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 159 /KH-SGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Sở GD&ĐT về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành GD&ĐT.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018 tại Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Lê Quốc Toản-Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo kiểm điểm tại trung tâm SOS