Chiều 17/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội thảo “Định hướng mô hình, giải pháp pháp triển trường Phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2018 - 2028 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hội nghị tổng kết 10 năm Trường Phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2008 - 2018.

Dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục của các Sở Giáo dục và Đào tạo đến từ 50 tỉnh, thành phố có trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có tổng số 315 trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc 49 tỉnh, thành phố; 3 trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số trên 109.000 học sinh, trung bình 600 học sinh/trường cấp tỉnh, 290 học sinh/trường cấp huyện.

 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo (video do Báo Yên Bái cung cấp, biên tập: Đỗ Trung Thành, lời bình: Báo Yên Bái)

Sau khi nghe báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong giai đoạn 10 năm 2008 - 2018, củng cố và phát triển trường Phổ thông dân tộc nội trú, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú hiện nay; Định hướng mô hình và đề xuất giải pháp phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2018-2028. Trong đó, các đại biểu tập trung đưa ra các quan điểm nhìn nhận, phân tích mô hình phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng như khả năng huy động các nguồn lực cho xây dựng và phát triển.

Các đại biểu cũng khẳng định vấn đề đổi mới trong mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú là rất cần thiết và Hội thảo đã đề xuất những vấn đề mới và thiết thực trong thực tế quản lý giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Thông qua Hội thảo nhằm tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trên toàn quốc để thích ứng với giai đoạn tiếp theo của đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đã trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của địa phương.