Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/HU, ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một hoạt động tuyên truyền với hình thức sinh động, phong phú, hấp dẫn đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của mỗi người, trên cơ sở đó, tự giác, tích cực cùng Đảng bộ và cơ quan “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt nhất.

Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ có cô giáo Hoàng Thị Tình tham gia dự thi. Tại hội thi, các thí sinh trải qua 2 phần thi bắt buộc gồm kể một câu chuyện đã lựa chọn về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 hoặc kể chuyện về các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2019; thi kiểm tra nhận thức và hiểubiết về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, cô giáo Hoàng Thị Tình đã mang đến Hội thi câu chuyện “Bức thư huyết lệ” cảm động, đầy ý nghĩa về phong cách, đạo đức của Bác để chúng ta học tập, noi theo. Kết thúc Hội thi, cô giáo Hoàng Thị Tình đã xuất sắc đạt giải nhì. 

Một số hình ảnh Hội thi: